WE ARE  A PR AGENCY offering professional consultancy in all aspects of the organisation's relations with the public and highly customised approach.  


Откриваме

сърцето на всяка история и я превръщаме в история на успеха


Обединяваме

силата на запомнящи се послания и въздействащата визуализация, за да въвличаме и печелим вашите публики


Създаваме

партньорствата, от които има нужда всяка идея, за да се превърне в успех


Изграждаме

мостовете, които свързват вашия бранд със сърцата на вашите публики

Още

  • Почтеността е условие за дълготраен успех.

  • Репутацията влияе пряко върху резултатите.

  • Стратегическите комуникации са функция на мениджмънта.

 

Обновена Медия Мониторинг система!

Наскоро обновихме онлайн платформата за медия мониторинг и предлаганите услуги, свързани със следенето и анализа на медиите, за да предложим най-добрите анализи и отчети на медийното присъствие.